En vei til lykke

.

En vei til lykke


Josef Hahn skriver i teksten ”Et blikk inn i det himmelske hjem”:

”Hvor lykkelige ville vel mange utilfredse mennesker bli om de ville overgi sine hjerter til Frelseren og betro sine liv og sin fremtid i hans hender. Han bortstøter jo ingen som kommer til ham, selv om de er aldri så fattige og ringe. Hans øyne ser ikke etter skjønnhet og rikdom eller på ytre fortrinn. Å nei, med inderlig kjærlighet ser han til dem som er nedbøyd ved erkjennelsen av sine synder og all deres elendighet – men som lengter etter ham og begjærer hans hjelp, og vil elske ham over alt annet. Til disse sjeler nærmer han seg og åpenbarer seg gjerne for dem i stillhet og i det skjulte. Og når de blir klar over hans allesteds nærvær, ja, får nyte hans guddommelige nærhet, så blir deres salighet ubeskrivelig stor (Hahn, 1997, s. 15-16).


Kilde: Hahn, Josef. (1997). Et blikk inn i det himmelske hjem. Moss: Esca Forlag.