Når saltet mister sin kraft

Når saltet mister sin kraft

 

Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan kan det da bli gjort til salt igjen? Matt. 5, 13

 

Conrad Svendsen skriver:

”Når saltet mister sin kraft, duger det ikke til noe. Dersom de kristne holder opp med å hente kraft fra Kristus, duger de heller ikke til noe. De kan ikke lengre kjempe mot syndens ødeleggende makt. De kan ikke mer være til velsignelse. Gud kan ikke mer bruke dem, og de blir foraktet av menneskene. Guds Ånd vil minne dem om, at de har avbrutt sitt samfunn med Kristus og formane dem til igjen å vende tilbake til ham. Men dersom de ikke vil adlyde Guds Ånds formaning, blir de kastet ut; de får ingen del i Guds rike.

Derfor er det nødvendig, at vi ofte prøver oss selv, om vi står i samfunn med vår Frelser, om vi daglig henter vår kraft hos ham. Og dersom vi ser, at verden har fått makt, slik at noe skiller oss fra ham, da må vi skynde oss å vende om, bryte med det som hindrer oss fra å leve med Kristus, og søke ny kraft hos ham til å leve vårt liv for Gud.

Hvordan er det så med deg, du som leser dette i dag? Står du i samfunn med Jesus? Henter du kraft hos ham til å kjempe mot det onde i deg og utenom deg?

Herre Jesus! Send oss din Ånd slik at vi kan prøve oss selv. Hjelp oss slik at vi ikke kommer bort fra deg og blir kastet ut, som de som ikke duger til noe. Amen (Svendsen, 1905, s. 404-405).”

 

Kilde: Svendsen, Conrad. (1905). Husandagtsbog ordnet efter Kirkeaaret. Lutherstiftelsens Boghandels forlag: Christiania.