Thomas Nagel (f. 1937) om nydarwinismen (evolusjonslæren)

Thomas Nagel om nydarwinismen (evolusjonslæren)


Thomas Nagel (f. 1937) er en anerkjent amerikansk filosof og professor i filosofi. I 2008 fikk han flere priser for sitt arbeid innen filosofi, blant annet en æresdoktorgrad ved Universitetet i Oxford og en pris på 1 million sveitsiske franc (nesten 7 millioner norske kroner). I 2012 ga han ut boka Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False. Dette er påstand som er stikk i strid med den rådende oppfatningen i den vestlige verden, blant annet Norge.

Nydarwinismen eller neodarwinismen er den rådende biologiske forklaringen på hvordan evolusjon foregår, og går ut på at livet kan bli til av seg selv (spontan tilblivelse), samt at mutasjoner (endringer i arvestoffet) sammen med naturlig utvelgelse kan føre til utvikling av nye arter.  

Selv om Thomas Nagel, i alle fall inntil videre, definerer seg som ateist, mener han at forestillingen om at liv kan bli til av seg selv, strider mot sunn fornuft. Videre skrev han i 2008 at Intelligent Design ikke bør avvises som uvitenskapelig, og at uenigheten om Intelligent Design er en vitenskapelig debatt, og ikke en debatt mellom vitenskap og noe annet. Videre mener han at talsmenn for teorien om Intelligent Design, blant annet David Berlinski og Michael Behe, ikke fortjener den forakten de vanligvis blir møtt med.

 

Kilde:

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Nagel, lest 24.11.2013