Hvordan Sir Fred Hoyle (1915-2001) kom til erkjennelse av at Gud er til

Hvordan Sir Fred Hoyle (1915-2001)

kom til erkjennelse av at Gud er til


Kjell J. Tveter skriver:

”Sir Fred Hoyle var en velansett engelsk matematiker og astronom og erklært ateist. Han gjorde beregninger på muligheten for at liv kunne ha oppstått spontant og tilfeldig. Sannsynligheten for det fant han var 10

10-40000. Det kunne altså skje én gang av 1040000 – et ett-tall med 40 000 nuller bak. Det er et tall som er så lite at vi ikke har noen forutsetninger for å forstå det. Det betyr ganske enkelt at det er absolutt utelukket at liv kan ha oppstått ved en tilfeldighet. Det endte med at Hoyle aksepterte at Gud er til (Tveter, 2012, s. 140).”

Sir Fred Hoyle var britisk astrofysiker og professor ved Cambridge University fra 1958, direktør for universitetets institutt for teoretisk astronomi i perioden 1967-72 samt medlem av Hale-observatorienes stab fra 1958. Han publiserte en rekke vitenskapelige arbeider, spesielt over stjernenes indre og utvikling, grunnstoffsyntese i stjerner og supernovaer og over kosmologi. Han er også kjent som populærvitenskapelig forfatter og skrev mange oversikter over moderne astrofysikk, over astroarkeologi og astronomiens historie, flere science-fiction-romaner, noen skuespill og en selvbiografi. En av hans bøker - Det intelligente Univers (1984) - er oversatt til norsk (Ringnes, 2009).

 

Kilder:

Ringnes, Truls. (2009, 14. februar). Fred Hoyle. I Store norske leksikon. Hentet 8. desember 2013 fra http://snl.no/Fred_Hoyle.

Tveter, Kjell J. (2012). Livet – skapelse eller tilfeldighet? Kjeller: Hermon Forlag.