Endret standpunkt som følge av egen forskning

Endret standpunkt som

følge av egen forskning


Kjell J. Tveter skriver:

”Evolusjonsbiologene Kenyon og Steinman skrev en bok om biokjemisk predestinasjon som ble meget populær. Kenyon ble regnet som en av fremste forskerne på livets opprinnelse. Kenyons forskning førte imidlertid til at han skiftet standpunkt. Han forsto at selvorganisering ikke kunne duge som forklaring for det første liv. Beregningene han gjorde, viste at det var en matematisk og fysisk umulighet at liv kan oppstå av seg selv som resultat av naturlover og tilfeldighet. Da han offentlig ga uttrykk for at Intelligent Design var den beste forklaringen, førte det til at universitetet hvor han hadde vært ansatt i en årrekke, gikk til rettssak for å få ham avsatt (Tveter, 2012, s. 142).”

Dean H. Kenyon (f. 1939) er professor emeritus i biologi ved San Francisco State University.


Kilder:

Tveter, Kjell J. (2012). Livet – skapelse eller tilfeldighet? Kjeller: Hermon Forlag.

http://en.wikipedia.org/wiki/Dean_H._Kenyon, lest 08.12.2013