21-30 millioner slaver i verden ved inngangen til 2014

21-30 millioner slaver i verden

ved inngangen til 2014

 

Ifølge organisasjonen Free the Slaves er det mellom 21 og 30 millioner slaver i verden pr. 2014.

På Island og Grønland er det ikke noe slaveri, evt. at det mangler dokumentasjon.

I Europa for øvrig, Tyrkia, Armenia, Georgia, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Russland, Mongolia, USA og Canada er det anslagsvis under 500.000 slaver til sammen.

I Mexico, Karibien, Latin-Amerika, Afrika og Midtøsten er det anslagsvis mellom 500.000 og 5 millioner slaver.

Flest slaver befinner seg i Stillehavsregionen og i Asia for øvrig. Verst er situasjonen i India, Pakistan og Nepal, hvor så mange som 18 millioner arbeidere blir holdt som slaver; mange av dem tilhører familier som har arbeidet i flere generasjoner for å betale tilbake små lån.

I Malaysia og Filippinene brukes mennesker som slaver i servicenæringen innenlands (domestic service) og en rekke mennesker blir i tillegg eksportert for å bli utnyttet som sexslaver i Japen og i Gulfstatene. Kinesiske og burmesiske myndigheter medvirker til slaveri. Den indonesiske fiskeriindustrien bortfører eller kjøper barn og selger sine slaveproduserte produkter i Vesten. Japan er toppforbruker av slavearbeidskraft blant de rike landene; årlig blir anslagsvis 40.000-50.000 kvinner ført inn i Japan for å arbeide som sexslaver. Det koster rundt 250 amerikanske dollar (ca. 1550 norske kroner) å kjøpe en familie fri fra slaveri i India.

 

Kilde:

https://www.freetheslaves.net/sslpage.aspx?pid=375, lest 28.12.2013