Josh McDowell om å avvise Jesus

Josh McDowell om å avvise Jesus


I boka Evidence that demands a verdict skriver den kristne apologeten Josh McDowell at Jesu oppstandelse og kristendommen har så sterk en sak at avvisningen av Jesus vanligvis ikke er så mye en sinnsavgjørelse som en viljesavgjørelse. Ikke så mye «Jeg kan ikke» som «Jeg vil ikke». De fleste studenter avviser Jesus på grunn av uvitenhet, oftest selvpåført (!), stolthet eller et moralsk problem. Folk vil ikke akseptere en Herre over deres liv; de vil ikke innrømme at de er syndere; de vil ikke at det skal være en Gud som har rett, makt og autoritet til å gi bud; de kan være involvert i atferd som blir regnet for å være synd blant kristne, og derfor er de motivert til å finne enhver unnskyldning for fortsatt å være ikke-troende (Reppert, 2003, s. 33).


Kilde: Reppert, Victor. (2003). C. S. Lewis dangerous idea. A philosophical defence of Lewis’s argument from reason. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press.