De fleste sliter psykisk etter abort

De fleste sliter psykisk etter abort


En undersøkelse fra et universitet på New Zealand viser at 85 % av kvinner som tar abort, får minst én psykisk reaksjon i ettertid.


Kilde: http://www.dagen.no/Nyheter/De_fleste_sliter_psykisk_etter_abort-78840, lest 09.07.2014