Om rett og feil lære

Om rett og feil lære


Jonannes Johnson (1912) skriver:

Aldri kan vi til fulle få takket Gud for det rene evangelium, for at ikke en herskesyk prestestand står mellom oss og Gud, men at hver av oss får lese vår bibel og er konger og prester for Gud ved vår eneste mellommann, Jesus.

Men hva hjelper det rene evangelium oss dersom vi ikke tar det til hjertet og lever etter det? Jo, det hjelper oss til en strengere dom på oppgjørsdagen.

I vår tid er det stor ytringsfrihet. Derfor kommer det frem mye som i tidligere tider ble holdt skjult i hjertene; deriblant også mange umodne og gale tanker om religionen. Vi som holder oss til bibelen og har den rette form for kunnskap og sannhet, vi blir lett oppirret på disse personer med de gale meninger; det kan iblant koke i oss. Denne indre ild var det som i gamle dager slo ut i kjetterbål og religionskrig. Men fra Jesus er den ikke. Han talte ganske rolig til sin tids vranglærere og sa: Dere tar feil, fordi dere verken kjenner Skriftene eller Guds kraft.

Hva det først og fremst gjelder for oss som har den rette lære, er å leve etter den. Et liv i kjærlighet og renhet er til slutt det eneste uimotståelige bevis for at vi har den riktige religion.

La oss ha tålmodighet med avvikerne. Dersom de søker sannheten, så finner de nok frem. Og la oss tro på sannhetens makt; evangeliet bryter seg selv vei, bare vi lever etter det, vi kristne. Og for det tredje: La oss ikke bli trette av å be den første bønn.

Vår Far i Himmelen, la Ditt navn bli helliget! Gi oss levende, dyktige og tidsmessige predikanter. Gi oss vekkelse og liv og innbyrdes kjærlighet i menigheten. Velsign gudstjenesten og alle møter om ditt ord her i vår forsamling. Amen (Johnson, 1912, s. 261).


Kilde: Johnson, Johannes. (1912). Husandagtsbok. Kristiania: Selskapet til kristelige Andagtsbøkers Utgivelse.