Om sammenhengen mellom bibelstudier og kristenglede

Om sammenhengen mellom

bibellesing og kristenglede

 

Johannes Johnson skriver:

-Jeg kjenner så lite av denne lykke, sier du: -vi har så lite av kristengleden her i vårt hjem.

Det skulle vel ikke komme av at vi forsømmer å oppbygge oss på apostlenes og profetenes grunnvoll? Fordypelse i deres ord og tanker, bibellesning og bibeloverveielse – sammen og hver for seg – oppbygger oss. Det vil si; gir oss for det første fast grunn under våre liv, deretter vekst i det gode, deretter innbyrdes forening og åndssamfunn. Disse tre ting må til for at det i hver av oss skal bygges opp en kristelig karakter, og midt i egennyttens ørkensand et åndelig hus for sjelene, et hjem, en menighet (Johnson, 1912, s. 56).

Kilde: Johnson, Johannes. (1912). Husandagtsbok. Kristiania: Selskapet til kristelige Andagtsbøkers Utgivelse.