Om å vandre med Jesus etter å ha blitt helbredet fra sykdom

 

 Om å vandre med Jesus etter å

 

ha blitt helbredet for sykdom

 

Ludvig Monsen og Hakon Storm skriver:

«Se, du er blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Dette er Jesu ord til en som han hadde helbredet fra en stor sykdom. Jesus visste og ville påpeke, at selv om et menneske er blitt oppreist av Herren, så ville sykdommen komme tilbake igjen på en verre måte, hvis de falt i synd.

En søster vi har bedt til Gud for i Stockholm ble fullstendig helbredet av Jesus av en forferdelig sykdom, men ble etter en tids forløp igjen syk, men da av en annen sykdom, som var meget smertefull. Det kom da for dagen at hun hadde falt i synd. Hun bekjente sin synd under stor kamp, og Herren var nådig og løste henne, også fra denne sykdom. Synd ikke mer.

En ung mann vi ba til Herren for ble løst fra sin sykdom. Han sa da at han hadde fått kall til å dra ut med evangeliet. Han reiste hjem, men i stedet for å ofre seg for evangeliet, spaserte han rundt i byen med byens damer, og gled således bort fra Herren. Guds folk i byen undret seg over hvor lenge det kunne gå. Etter ett års forløp tok sykdommen ham alvorlig fatt. Om han nå er død, det vet vi ikke. Men det er farlig å leke med det legeme som skulle være et tempel for Den Hellige Ånd. Du som er blitt helbredet, se til at du ikke gjør synd, så ikke noe verre skal hende deg. Det har alltid sin bestemte grunn når noen får et tilbakefall. Og det bringer vanære over Jesu navn og hans hellige evangelium. De ugudelige klapper i hendene og omtaler slike tilfeller som en triumf. Så får evangeliet skylden.

Det er et stort ansvar forbundet med å søke Herren som lege. Gud helbreder ikke mennesker for at de skal gå ut i synden, for at de skal få mer kraft og synde mer. Forferdelig. Han helbreder fordi han er barmhjertig og fordi hans navn derved skal herliggjøres og for at den helbredede skal få en ny anledning til å tjene i Herrens herlighet. Det er jo klart som dagen.

Hvis et menneske som er blitt helbredet og deretter ryker opp i hovmod, da må ingen forundre seg at det går galt med en slik. Jesus har helbredet i hundrede, ja i tusenvis slike som etter det menneskelige har vært komplett uhelbredelige, men Han har bevart dem friske i årevis, da de holdt seg nær til ham i bønn og levde et hellig og gudfryktig liv.

Hvorfor faller Guds folks legemer ned i sykdom igjen etter at Gud på en spesiell måte har helbredet dem? På grunn av synd. Det kan være hovmodsynden, eller en eller annen synd som de før har ligget under for. Det kan også være et alminnelig frafall fra Herren, så mennesket blir lunkent og verdensånden strømmer inn, og Gud blir glemt.

Det kan også simpelthen være den verste uforstand og skjødesløshet, og det er jo et hån overfor Herren, for hva han har gjort med dem. Gud sier: «Om noen ødelegger Guds tempel ham skal Gud ødelegge, for Guds tempel er hellig» (1.Kor.3,17).

Derfor vil vi advare dere som går tilbake til synd: «For deres skyld spottes Guds navn blant hedningene» (Rom.2,24). Husk på at din helbredelse vedvarer avhengig av ditt samfunnsliv med Gud i hellighet, renhet og rettferdighet. Derfor synd ikke mer så det ikke skal skje deg noe verre og Guds navn skal spottes av den ugudelige masse som nok i sin ondskap skal forstå å publisere alt hva som kan være til skade for Jesu navn (Monsen & Storm, 2011, s. 39-40).

Kilde: Monsen, Ludvig & Storm, Hakon. (2011). Guds kraft til helbredelse på hjemmene «Iasin Terata» og «Rafa». Tromsø: Prytz agenturers forlag.