Bombet under kristen radiosending

 Bombet under kristen radiosending

 

Etiopia og Eritrea lå i flere år i krig på grunn av en grensekonflikt mellom de to landene. Mens det hadde vært ganske rolig ved frontlinjen, til tross for en fortsatt spent situasjon, mottok IBRA soppfølgingsarbeidere et brev fra noen etiopiske soldater. De kunne fortelle at de var kristne og at de en dag hadde samlet seg for å lytte til IBRAs radiosendinger. Men mens de satt og lyttet til programmet ble brakken de satt i truffet av en eritreisk bombe.

Hele brakken ble ødelagt og det samme ble store deler av leiren som brakken var en del av. Ødeleggelsen skyldtes selve bombenedslaget eller brannen som oppsto i etterkant. Mange mennesker ble drept, men alle de kristne soldatene som hadde vært i brakken og lyttet til IBRAs sending kom helt uskadd fra hendelsen. Biblene som soldatene hadde med seg da de lyttet til radioen, ble heller ikke skadet.

Hendelsen ble lagt merke til av de andre soldatene i leiren. Mange undret seg over at ingen av de kristne soldatene hadde omkommet da brakken deres ble truffet av bomben. For mange ble det et tydelig vitnesbyrd om at Bibelens Gud var en levende og omsorgsfull Gud som bryr seg om sine barn. Litt etter litt førte dette vitnesbyrdet til at mange av de andre soldatene i leiren også tok imot Jesus som sin frelser.

 

Kilde: IBRA magasinet, nr. 3, 2015, s. 30