Om mat og drikke i Himmelen

 Om mat og drikke i Himmelen

 

Fra en samtale Seneca Sodi hadde med sin mor da hun hadde vært nesten sytti år i Himmelen, ifølge boka «Paradiset, den hellige stad og tronens herlighet» av Elwood Scott (red.) (2000):

-Ser du de fontenene der borte som fosser med sitt rene livets vann?

-Ja, svarte jeg. -Jeg har studert dem en god stund, og jeg ville spørre deg ut om dem, for jeg ser så mange som samler seg omkring dem og som drikker fra dem med gullskåler. Jeg går ut fra at de er fri for alle?

-Ja, så sannelig, og de finnes gjennom hele Staden og til og med i de fjerneste områder av Paradiset. Husker du skriftordet som jeg pleide å lese for deg for nesten sytti år siden, at Lammet som er på tronen skal føde dem og lede dem til Livets vannkilder? (Åp. 7,17).

-Jo, absolutt, og jeg har lest det hundrevis av ganger siden, men jeg trodde aldri at det betydde så mye.

-Men når du kommer til Tronen selv, vil du få se storheten av dets betydning, slik som du ikke kan nå. Du har allerede spist fra Livets trær, og drukket av krystallelven, er jeg sikker på, for du hadde det privilegium det er å komme inn i Himmelens grenseland umiddelbart. Men la du merke til at det var tolv slags frukt på hvert tre? (Åp. 22,2).

-Ja, det fortalte den eldste meg. Jeg har spist kun noen meget få ganger siden jeg kom inn i Paradiset, og andre har valgt dem ut for meg. Disse yndige trærne i midten av gaten, hvor fulle de er av frukt!

-De ble alle plantet, og de vokser ved den umiddelbare styrelse av vår Herre selv, sa mor. -Husker du hans ord mens han var her på jorden: ’Jeg drar for å berede et sted for dere.’ (Joh. 14,2). Her er det. Disse fontenene og trærne med alle sine velsignelser, er for evig dine. Man blir aldri lei av det som er her, heller ikke ønsker man noe som man ikke kan ha. Variasjonen i maten er i en slik overflod at du kan spise og bli fullt ut tilfreds (Scott (red.), 2000, s. 68).

 

Kilde: Scott, Elwood (red.). (2000). Paradiset, den hellige stad og tronens herlighet. Moss: Esca forlag.