Om kunnskapstilegnelse i Himmelen

 Om kunnskapstilegnelse i Himmelen

 

Ifølge boka "Paradiset, den hellige stad og tronens herlighet" finner kunnskapstilegnelse i Himmelen sted på en måte som ikke er ukjent for oss som bor på jorden:

 

I teksten under (fra nevnte bok) henvender Seneca Sodi  seg til sin mor som har vært i Himmelen siden hun døde over 60 år tidligere:

 

-Jeg har en stund ønsket å få en privat samtale med deg. Det virker som det er bare en kort tid siden jeg satt på fanget ditt, og du fortalte meg historien om vårt framtidige hjem. Hvor lite jeg forstod virkeligheten av det. Men nå er vi trygt anbrakt i Staden, og jeg ønsker å stille deg noen spørsmål om hjemmet vårt her, våre privilegier og våre plikter:

 

-Vær helt og holdent fri til å stille et hvilket som helst spørsmål som du måtte ønske. Vi lærer om alt det underfulle her i vår Faders hus på samme måten som vi gjorde på jorden ved å gjøre oss praktisk nytte av de hjelpemidler og de kilder til kunnskap som vi hadde til rådighet der (Scott, 2000, s. 65).

 

Kilde: Scott, Elwood (red.). (2000). Paradiset, den hellige stad og tronens herlighet. Moss: Esca forlag.