Norsk statsråd leser i Bibelen hver kveld

 Norsk statsråd leser

i Bibelen hver kveld

 

Torbjørn Røe Isaksen (f. 1978) ble kunnskapsminister i 2013. Ifølge Aftenposten og nattbordsportalen i Dagens Næringsliv, leser han i Bibelen hver kveld, før han sovner. Han har lest gjennom hele Bibelen én gang, og er nå i gang med andre runde. Dette til tross for at han ikke er noen troende, et standpunkt han kom frem til tidlig i 20-årene, etter mye grubling og indre kamp. Han har lest i Bibelen hver kveld før han sovner de siste årene:

-Jeg har gjort det de siste fem-seks årene og er enig med Inge Lønning som sa at flere burde lese Bibelen som bok, ikke bare religiøs tekst. Den skildrer absolutt alle livets opp- og nedturer.

Da han ble oppringt av Erna Solberg om at han skulle bli kunnskapsminister, gikk han klokt umiddelbart i gang med å lese seg opp på skolepolitikk på stortingsbiblioteket. 

 

 

 

I intervjuet i Aftenposten kommer Torbjørn Røe Isaksen ellers med noen kloke uttalelser:

 

Den første kommer på spørsmålet "Så du sier ikke det du mener?" og er knyttet til hvorfor han som regjeringsmedlem er forsiktig med ord:

-I regjering må man ofte bite i seg ting. Med større ansvar følger større selvdisiplin. Jeg savner jo å kunne opptre som rikssynser om stort og smått. Men jeg kan ikke gjøre det, sier Torbjørn Røe Isaksen som også karakteriserer sin tid i regjering som "fire år med nøkternhet", en innstilling som på alle måter må sies å være klok.

I forlengelsen av dette spørsmålet blir statsråden så testet på om han faktisk er så selvdisiplinert som han mener at en statsråd bør være, i forbindelse med at han blir spurt om hvilken kamel som har vært vanskeligst å svelge. Torbjørn Røe Isaksen klarer da igjen å holde tungen i tømme:

-Eh... Tja... Nå tenker jeg på et par ting ... Men jeg tror det får bli i memoarene om 20 år.

 

Den andre kloke passasjen er et sitat av Lord Acton som kommer i forbindelse med at Torbjørn Røe Isaksen sier at han er blitt mye mer konservativ med årene:

-Jeg er blitt mye mer konservativ med årene og fått mer respekt for kontinuitet og tradisjoner. La meg sitere Lord Acton: Det vi ber om, er ikke friheten til å gjøre det vi vil, men til å gjøre det vi bør.

For det tredje nevner Torbjørn Røe Isaksen et råd han mener å ha fått fra Erik Solheim, nemlig at en statsråd er 'tidligere statsråd' mesteparten av livet, et faktum det også kan være nyttig å ha i bakhodet når en sitter i regjering.

 

 

Kilder:

http://www.aftenposten.no/amagasinet/Torbjorn-Roe-Isaksen-En-engstelig-halvgammel-mann-8371531.htmlhttp://www.dagen.no/Nyheter/bibellesing/Bibelen-fra-perm-til-perm-151602

(Det gjenstår selvsagt å avklare - om mulig - hva som er bakgrunnen for bibellesingen til Torbjørn Røe Isaksen, og hvilken effekt denne lesingen evt. har på hans virke som politiker og menneske. En mulig teori er at medieprofileringen av bibellesingen er en politisk kalkulering i den hensikt å få ham selv, regjeringen og partiet Høyre til å virke mer "spiselig" overfor regjeringsstøttepartiet KrF og ulike typer velgere. Det at Torbjørn Røe Isaksen i intervjuet karakteriserer seg selv som 20 % boms som liker å drikke øl, gå på konserter og følge med på hip hop, kan tenkes å trekke andre typer velgere. En annen teori er at bibellesingen har kommet som et resultat av forbønn for ham som person og politiker, og at dette oppleves som tilfeldig og spontant av ham selv.)