Om å glemme

 Om å glemme

Marcus Aurelius skriver i boka Til meg selv:

 

En liten tid og du har glemt alt. En liten tid og alle har glemt deg (Aurelius, 2004, s. 123).

 

Kilde: Aurelius, Marcus. (2004). Til meg selv. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.