Om hvordan forholde seg til egen og andres ondskap

 Om hvordan forholde seg

til egen og andres ondskap

 

Marcus Aurelius skriver i boka Til meg selv:

 

Det er latterlig å forsøke å flykte fra andres ondskap – det er en umulighet – når man ikke forsøker å unnfly sin egen ondskap, for det er jo mulig (Aurelius, 2004, s. 132).

 

Kilde: Aurelius, Marcus. (2004). Til meg selv. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.