Om forholdet til andre mennesker

 Om forholdet til andre mennesker

 

Marcus Aurelius skriver i boka Til meg selv:

 

Folk kommer til å fortsette på samme måten, selv om du blir så sint at du sprekker (Aurelius, 2004, s. 134)

 

Kilde: Aurelius, Marcus. (2004). Til meg selv. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.