Om å være en stadig strømmende kilde

 Om å være en stadig strømmende kilde

 

Marcus Aurelius skriver i boka Til meg selv:

 

Slurv ikke i det du gjør, vær ikke uklar i din tale, flakkende i dine tanker. Vær ikke ufri og bundet i deg selv men la deg heller ikke rive med av dine følelser. Lev ikke slik at du aldri har en ledig stund.

Man dreper deg, man river deg i stykker, man forfølger og forbanner deg. Hva har det å si, hvis din forstand forblir ren, klar, likevektig, behersket, rettferdig? Det er som om man sto ved en klar og frisk kilde og ville spytte i den – drikkevannet kom til å velle frem like friskt. Selv om en kastet søle og skitt ned i den, ville kilden fort oppløse smusset og skylle det vekk uten selv å bli forurenset. Hvordan kan du skape en stadig strømmende kilde i deg selv istedenfor en stillestående brønn?

Jo, hvis du varsomt leder deg selv til frihet med vennlig, enkelt og ærbødig sinn (Aurelius, 2004, s. 144-145).

 

Kilde: Aurelius, Marcus. (2004). Til meg selv. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.