Om hva som er nok i dag

 Om hva som er nok i dag

 

Marcus Aurelius skriver i boka Til meg selv:

 

Dette er nok: klart å oppfatte de gitte forhold nettopp i dag, handle til alles beste nettopp i dag, og nå i dag være glad og i sitt og i sitt sinn tilfreds med alt den skapende kraft utenfor en selv sender i ens vei.

Slett ut inntrykkene utenfra, behersk driften, kvel begjæret, ha din moralske lov inne i deg selv (Aurelius, 2004, s. 150).

 

Kilde: Aurelius, Marcus. (2004). Til meg selv. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag