Om tilblivelse av filosofi

 

Om tilblivelse av filosofi
 
Marcus Aurelius skriver i boka Til meg selv:
 
Filosofiens verk skjer i enkelhet og tilbakeholdenhet. Forled meg ikke til å være høytidelig og oppblåst (Aurelius, 2004, s. 155).
 
Kilde: Aurelius, Marcus. (2004). Til meg selv. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag