Den norske kirke svikter de homofile

 

Den norske kirke

 

svikter de homofile

 

Her følger deler av innlegget ni toppledere i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), med generalsekretær Øyvind Åsland i spissen, skrev i Vårt Land torsdag 12. mai 2016, i forhold til vedtaket om at likekjønnete skal kunne gifte seg i Den norske kirke:

-Vedtaket om å innføre en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse i lære og liturgi er først og fremst en avvisning av kirkens læregrunnlag – og hva Bibelen sier både om ekteskapet og om homofilt samliv.

-Bibeltekstene om ekteskapet fastslår alle direkte eller indirekte at ekteskapet er en heterofil institusjon. Når Jesus for eksempel taler om ekteskapets livslange karakter, viser han til at «han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne» (Matt. 9 14).

-Med sitt vedtak svikter Kirkemøtet også homofile medmennesker. Å etterleve en kristen samlivsetikk er krevende i et samfunn som i økende grad hyller en grenseløs seksualitet. Derfor er det avgjørende at en kristen kirke gir hjelp til de homofile som ønsker å la Bibelen veilede dem i hvordan de skal leve. Ved å lære at homofilt samliv kan velsignes av kirken, er kirken blitt en løgnkirke som aksepterer en livsførsel som Bibelen entydig advarer imot.

-Vi (…) fastholder – slik NLM allerede har gjort i flere utredninger og uttalelser – at uenighet om likekjønnet ekteskap reelt er kirkesplittende.

-Vårt anliggende i denne sammenheng er å advare mot en passiv aksept og tilpasning til den nye kirkelige situasjonen (…).

-Det er ikke mulig å ha åndelig tillit til, eller inngå samarbeid med, dem som fremmer eller praktiserer en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse eller på annen måte bryter med Skrift og bekjennelse.

--

 

På spørsmål fra Vårt Land om bruken av ordet ”løgnkirke”, sier generalsekretær Øyvind Åsland:

-Når vi velger et slikt ord er det fordi vi veldig bestemt mener at dette spørsmålet er kirkesplittende. Når en prøver å glatte over det og holde sammen to posisjoner som vi mener er helt umulige å holde sammen, synes vi det er sakssvarende å bruke et så sterkt uttrykk.

Frem til 2008 sto det i vedtektene til NLM at arbeidet foregikk innenfor Den norske kirke. Dette har endret seg betydelig de siste årene, og pr. 2016 har NLM nasjonalt ikke lenger noe formelt samarbeid med Den norske kirke, selv om det fremdeles foregår mye samarbeid lokalt. NLM omfatter mer enn 50.000 personer.

 

Litteratur:

http://www.vl.no/nyhet/misjonsledere-advarer-mot-lognkirke-1.724045, lest 13.05.2016.

Vårt Land. (2016, Mai 12). Når kirken svikter.