Om å holde stand på en vennlig måte

 Om å holde stand

på en vennlig måte

 

Marcus Aurelius skriver i boka Til meg selv:

 

De mennesker som motarbeider deg når du vandrer etter den rette lære, kan ikke få deg til å vike av fra å handle riktig. La dem på den annen side heller ikke tvinge deg bort fra en vennlig innstilling til dem. Men vær på vakt like meget til begge sider. La ikke din dømmekraft og din handlemåte bli påvirket. Bevar likevel din overbærenhet overfor dem som forsøker å legge hindringer i veien for deg og skape vanskeligheter. Det er et svakhetstegn å bli sint på dem. Like svakt er det å gå fra det man har foresatt seg, og la seg skremme til å gi etter. De som gjør enten det ene eller det andre, er i høy grad svikere, han som gir opp, fordi han lot seg skremme, han som blir sint, fordi han gjør seg fremmed for en som etter naturens bestemmelse er hans slektning og venn (Aurelius, 2004, s. 178).

 

Kilde: Aurelius, Marcus. (2004). Til meg selv. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.