Om hvordan forholde seg til personer som ser ned på og hater en

 Om hvordan forholde seg til

personer som ser ned på og hater en

 

Marcus Aurelius skriver i boka Til meg selv:

 

En mann ser ned på meg. Det får bli hans sak.  Det blir min sak å passe på at man ikke skal gripe meg i å gjøre eller si noe som fortjener forakt. En mann hater meg. Det får bli hans sak. Jeg har vennlighet og godvilje til overs for alle. Jeg er rede til å vise den som hater meg, hvor han tar feil, ikke i form av en reprimande, ikke for å demonstrere min overbærenhet, men oppriktig og godhjertet (Aurelius, 2004, s. 179).

 

Kilde: Aurelius, Marcus. (2004). Til meg selv. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.