-Det er min mor jeg vil ha

 -Det er min mor jeg vil ha

 

En kvinne skjulte seg i hagen sin mellom tette trær, og hennes lille barn gikk ut og gråt og lette etter henne. Det lette i hele hagen, men fant ikke spor av henne. En tjener sa til barnet at det skulle holde opp å gråte og ikke lete mer etter henne, og han forsøkte å feste barnets oppmerksomhet til et mangotre med sin gode frukt og forskjellige andre gode frukter og vakre blomster, og tilbød seg å plukke noen til barnet med det samme. Men barnet ropte:

-Nei, nei, det er min mor jeg vil ha. Hennes barm er langt bedre enn disse mangoer, og hennes kjærlighet er meget bedre enn duften av disse vakre blomster. Denne hagen og alle dens blomster og frukter er jo mine, for det som tilhører min mor, tilhører også mer; derfor er det min mor jeg vil ha.

Moren hørte alt dette fra sitt skjulested, og kom straks frem og tok barnet i sine armer og kysset det, og hagen ble et paradis for barnet.

På samme måte blir ikke mine barn i denne verden, som er som en stor hage, fornøyd med noen tillokkende ting eller frukter før de finner meg; og jeg; Emmanuel, som alltid er hos dem, åpenbarer meg for dem (Joh. 14, 20) (Singh, s. 13).

 

Kilde: Singh, Sadhu Sundar. Ved Mesterens føtter. Christiania: Det Norske Missionsselskap.