-Gi deg helt over til Herren og be!

 -Gi deg helt over til Herren og be!

 

N. B. Tvedt var tolk for Sadhu Sundar Singh (f. 1880) da han var på besøk til Norge for nesten 100 år siden. Han beskriver Sadhu Sundar Sing på følgende måte og kommer også med en hilsen fra den berømte sadhuen:

Som formann i Norsk Misjonsråd og som Sadhu Sundar Singhs tolk her i Norge, falt det i min lodd å komme i nær berøring med denne merkelige mann fra Østerland. Og jo bedre jeg lærte ham å kjenne desto mer lærte jeg også å sette pris på ham både som menneske og som kristen. Turen til København sammen med ham ble for meg en opplevelse. Uforstyrret av alt og alle omkring benyttet vi tiden til samtale. Da fikk jeg også anledning til å forelegge ham det spørsmål, som jeg like før avreisen hadde fått meg tilsendt fra en ung journalist med bønn om å forelegge det for sadhuen:

-Hvis De nå skulle gi ungdommen et råd, hva ville det gå ut på?

-Bring ham som spør og all norsk ungdom min hilsen, svarte sadhuen, og si at mitt svar er ganske enkelt dette:

-Gi dere helt hen til Herren og be! Og Herren skal åpne deres øyne og lede dere inn i et liv fullt av rike velsignelser. Vær ikke lik den mann som fant en kostbar diamant og deretter gikk bort og solgte den for noen få rupis, fordi han ikke kjente diamantens verdi. Etterpå – for sent – fant han ut hvilken dåre han hadde vært.

-I England traff jeg en ung mann, som hadde vært til stede ved ett av mine møter. Han fortalte: ”Min bestefar var en kirkegjenger, men min far har fortalt meg at det der med kirke og kristendom er humbug alt sammen. Han gikk aldri i kirken og jeg fulgte fars eksempel. Men hva jeg har hørt av Dem er ganske nytt for meg.” ”Ja”, svarte jeg. ”Det er nytt for Dem, fordi De verken har hørt eller lest det velsignede Guds ord.”

-Jeg frykter for at den unge mann har mange søsken, som stenger seg selv ute fra de herlige opplevelser med Gud, fordi de holder Gud og hans ord utenfor sitt liv. Men alle som gjør det vil en gang – før eller senere – lik mannen med diamanten komme til å finne ut, hvilke dårer de har vært.

Ja, dette var hilsenen, slik som han ga meg den. Jeg skrev den ned på stedet (Singh, s. 3-4).

 

Kilde. Singh, Sundar. Ved mesterens føtter. Moss: Esca forlag.