Om å få bønnesvar

 Om å få bønnesvar

 

Sundar Singh skriver om lærdommer han skal ha mottatt fra Mesteren, i boka Ved Mesterens føtter:

Mange ber til Faderen i mitt navn, men de blir ikke i meg mens de gjør det. Det vil si at de bare har mitt navn i sin munn, og på sine lepper, men ikke i sitt hjerte og i sitt liv. Det er derfor de ikke får hva de ber om. Når de er i meg og jeg i dem, da får de hva som helst de ber Faderen om. For når det er slik, vil de under Åndens veiledning kun be om det som herliggjør Faderen og er i til det gode for dem selv og andre. Ellers får de samme type svar fra Faderen som en ond sønn fikk fra en stattholder som hans far hadde gjort tjeneste under med stor tapperhet og navnkyndighet. Da sønnen sendte en bønnskrivelse til stattholderen i sin fars navn og ba om beskjeftigelse og gunst, bød stattholderen som visste om hans dårlige ferd og onde gjerninger, at han ikke skulle be om ting i sin fars navn, men først etterligne sin fars eksempel og bli som ham, -det vil si, ikke ta hans navn på sine lepper, men gjør hans gode levnet til sitt, og så fremstille seg, og da fille hans bønn bli innvilget (Singh, s. 47).

Kilde: Singh, Sundar. Ved mesterens føtter. Moss: Esca forlag.