Litt om de etiske retningslinjene i West Point

 Litt om de etiske retningslinjene

i West Point

 

West Point - U.S. Military Academy (USMA) - ble grunnlagt i 1802 og er krigsskolen i den amerikanske hæren. Militærakademiet dekker et område på 65 kvadratkilometer og ligger ved elva Hudson i staten New York, ca. 80 km nord for New York City. USMA utdanner offiserer til den amerikanske hæren. Elevene ved skolen kalles for kadetter og blir tildelt en bachelorgrad i science ved ferdig utdannelse. De forplikter seg til minst fem års aktiv tjeneste og tre år i arméreserven. USMAs mål er å utvikle kadetter på fire områder som ses på som vitale: intellektuelt, fysisk, militært og moralsk-etisk. Den fire år lange utdannelsen kalles West Point - opplevelsen. Universitetets motto og det etiske fundamentet ved West Point, er: Plikt, ære, fedreland (Duty, honor, country).

 

Kadettene tenkes å utvikle sine etiske verdier ved å forplikte seg til å følge Cadet Honor Code, utviklet av den første lederen av skolen etter 2. verdenskrig, Maxwell D. Taylor, som sier: En kadett skal ikke lyve, jukse, stjele eller tolerere dem som gjør det.

 

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/United_States_Military_Academy, lest 12.07.2016