Salme 147 om hvem Herren har behag i

 Salme 147 om hvem Herren har behag i

 

Herren har ikke sin glede i hestens styrke. Han har ikke sin lyst i menneskets raske føtter. Herren har behag i dem som frykter Ham, i dem som setter sitt håp til Hans miskunnhet.

 

Kilde: Salme 147, 10-11