Surpresa Sithole om hvem som kritiserer og vekker opp døde

 Surpresa Sithole om hvem som

kritiserer og vekker opp døde

 

Både Surpresa Sithole og arrangementet Oase høstet sterk kritikk sommeren 2016, både fra geistlig og fra verdslig hold. Før Surpresa Sithole talte til rundt 5000 mennesker på Oase, tok han til motmæle mot all kritikken samt forklarte hvem det er som vekker opp døde.

-Når håpet svinner, blir hjertet sykt. Folk som venter og venter, uten å se resultater, det er de som kritiserer. Men det er sant at folk våkner fra de døde, sier Surpresa Sithole til NRK.

Surpresa Sithole forteller videre at det ikke er han som vekker døde mennesker til live, men at han kun er Guds redskap.

-Det er ikke jeg som vekker menneskene, det er Jesus. Det er Jesus som vekker folk fra døde. Hvis man ikke tror på at dette kan skje, så tror man ikke på Bibelen, forteller Surpresa Sithole.

 

Kilde:

https://www.nrk.no/ostfold/surpresa-sithole-avviser-at-han-vekker-folk-fra-dode-1.13042336, lest 14.09.2016