De som virket sterkere enn oss har falt, så hvorfor ikke vi?

 

De som virket sterkere enn oss

har falt, så hvorfor ikke vi?

I en preken om forpliktelse til Kristus, sa den store predikanten Charles Spurgeon:

«Jeg har kjent noen som preket evangeliet med makt, men levde adskilt fra det hele. Jeg har kjent andre som utførte sine diakonale plikter og lederskap med stor flid, som etterpå har åpnet for sine onde lidenskaper.

Jeg har tenkt på noen av dem som å være de helligste blant mennesker. Mens de har bedt, har jeg blitt løftet opp til selve himmelens porter.

Hvis noen hadde sagt at disse en dag ville falle i stor synd, ville jeg ikke ha trodd det. Jeg ville heller ha trodd det om meg selv. De som virket sterkere enn oss har falt, så hvorfor ikke vi?

Vår Herres disipler som satt ved bordet med Ham, da de ble fortalt at én av dem ville forråde sin Herre, spurte hver enkelt: «Herre, er det meg?» Det var et veldig riktig spørsmål. Det var ikke noen som spurte: «Herre, er det Judas?» Sannsynligvis mistenkte ingen av dem ham. Og det kan være at den verste hykler i denne forsamlingen er den ene som det ikke et øyeblikk hvilte noen skygge av mistanke over. Han har lært å spille sin rolle så godt at hans sanne karakter ennå ikke er oppdaget.»

Kilde: Andaktsheftet «…Et Ord for Dagen. Stille stunder gir styrke». Loddefjord/Bergen: UCB Media. (30. september 2016)