-Jeg forplikter meg til aldri mer å se på pornografi

 

-Jeg forplikter meg til aldri

 

mer å se på pornografi

I den australske byen Toowoomba lovet nylig 200 menn borgermester Paul Antonio at de aldri mer skal se på pornografi.

Eden de avla offentlig for borgermesteren, ved å gjenta etter ham, høres slik ut:

-Jeg erkjenner at å se på pornografi promoterer utnyttelse av kvinner. Og vold mot kvinner. Det ødelegger familier. Jeg forplikter meg til ikke å se på pornografi og jeg skal hjelpe å skape en by uten pornografi.

 

Kilde: https://www.nrk.no/urix/borgermesteren-far-byens-menn-til-a-love-at-de-skal-slutte-a-se-pa-porno-1.13179554, lest/sett 25.10.2016