Sunt å ha det travelt når du er over 50

 

Sunt å ha det travelt

 

når du er over 50

I en amerikansk studie ble 330 personer av begge kjønn, i alderen 50-89 år, intervjuet om deres daglige gjøremål. De fikk spørsmål av typen «Hvor ofte har du for mange ting å gjøre daglig til at du kan rekke å få gjort alt?», og «Hvor ofte har du så mye å gjøre at du går og legger deg senere enn vanlig leggetid?» For å måle hjernekapasiteten gikk deltakerne videre gjennom en rekke nevropsykologiske tester – de ble testet i å huske navn, tall, ord og hendelser som lå tilbake i tid.

Resultatene viser at travle mennesker både hadde bedre langtids- og korttidshukommelse. Videre viser studien at de som lever et travlere liv hadde raskere arbeidsminne, bedre ordforråd, forsto oppgaver bedre og hadde bedre evne til å trekke logiske slutninger.

«Personer som rapporterer at de har en travel hverdag, har oftere en bedre hjernefunksjon, spesielt når det gjelder å huske ny informasjon», sier Sara Festini ved Center for Vital Longevity ved University of Texas, én av forskerne bak studien.

Forskerne mener at resultatet skyldes at folk som har det travelt har flere muligheter til å lære noe nytt. De blir eksponert for mer informasjon og havner i flere nye situasjoner i dagliglivet.

 

Kilde: Stranden AL. Sunt å ha det travelt når du er over 50. www.forskning.no.