Gode effekter av snillhet

Gode effekter av snillhet

En undersøkelse med 981 dansker i en uke ga følgende resultat: De som gjorde noe snilt mot andre minst én gang om dagen var 38 prosent mindre sint, hadde 29 prosent lettere for å stå opp, ble 22 prosent mer kreativ og lo 16 prosent mer.

Kilde: http://www.tv2.no/nyheter/8708660/