Om utvikling av gode egenskaper / dyder

 Om utvikling av gode egenskaper / dyder

 

Når du går mot det tåkelagte, ukjente landet og angriper det med kjærlighetens spyd, da blir syndens rot og grobunn ødelagt. Samtidig utvikles de gode egenskaper. Dydene blir styrket, og dertil renset for falske motiver.

Uten kjærlighet kan en mann ha så mange dyder han bare vil, de er alltid i noen grad skjemmet av ufullkommenhet. Men der kjærligheten finnes og er sann og ekte, der er også alle andre dyder. Gjennom dette arbeidet blir de utviklet mot fullkommenhet.

Dyd er nemlig intet annet enn bevisst og gjennomtenkt hengivenhet til Gud for hans egen skyld. Han er selv motivet for enhver dyd. Om man bestreber seg på å utøve en dyd, men har blandede motiver, da blir den ufullkommen, selv om hovedmotivet er Gud.

Ydmykhet og kjærlighet er gode eksempler på dyder. Den som har disse to, trenger ikke flere, for han har dem alle (1994, s. 39).

 

Kilde: (1994). Et spyd av kjærlighet og lengsel. Tekster fra engelsk middelalder. Oslo: St. Olav Forlag.