Om kjærlighet

 Om kjærlighet

 

Kjærlighet betyr at man elsker Gud over alle skapte ting og for hans egen skyld, og at man elsker sine medmennesker som seg selv for Guds skyld.

Det er helt rimelig at den som vil gå inn for dette arbeidet, må elske Gud for hans egen skyld og over alt det skapte. For hans oppgave består i å søke Gud av hele sitt hjerte og uten forbehold.

Jeg sier man må arbeide uten forbehold, for den fullkomne disippel ber verken om å slippe plager eller om å få belønninger. Han bryr seg ikke om noe annet enn Gud selv. Han merker knapt om han er bedrøvet eller glad. Han er bare opptatt av at Guds vilje skal skje fordi han elsker ham.

Dette arbeidet innebærer at Gud blir elsket med en fullkommen kjærlighet, høyere enn alt han har skapt. Hvis det skal utføres perfekt, må ikke engang tanken på de mest høyverdige ting få anledning til å dra oppmerksomheten bort fra Gud (1994, s. 41).

 

Kilde: (1994). Et spyd av kjærlighet og lengsel. Tekster fra engelsk middelalder. Oslo: St. Olav Forlag.