Om å la Gud få virke som Gud vil

 Om å la Gud få virke som Gud vil

 

Det er Guds virke i din sjel som vekker ønsket om kontemplasjon. La denne impuls fra Gud få forme deg og lede deg dit den vil. La den være aktiv, vær du passiv. Du kan gjerne betrakte den, men la den få virke i fred. Du skal ikke forsøke å hjelpe til, for da kan du ødelegge alt.

La den få være snekkeren, og vær du treet. Vær du huset som den bor i, men la den få herske i huset.

Vær villig til å leve i mørke og gi opp din lengsel etter å få vite hvorfor og hvordan. For innsikt og viten i denne forbindelse vil være mer til hinder enn til hjelp.

Det er tilstrekkelig at du kjenner deg drevet fremover i kjærlighet av en ukjent kraft, at du ikke har tanke for noe annet enn Gud, og at ditt ønske og din lengsel er rettet mot ham alene.

Hvis det forholder seg slik, da kan du være trygg og stole på at det er Gud som beveger din vilje og ditt ønske. Og dette gjør han uten å benytte seg av ytre midler (1994, s. 48).

 

Kilde: (1994). Et spyd av kjærlighet og lengsel. Tekster fra engelsk middelalder. Oslo: St. Olav Forlag.