Drapsofrenes etterlatte beklaget morderens død

 Drapsofrenes etterlatte

beklaget morderens død

 

Ulla Käll nevner i teksten «Barmhjertighet» et tilfelle hvor det ble utvist kristen nestekjærlighet i en spesielt vanskelig situasjon:

 

I en skolemassakre i USA ble flere barn fra Amish-folket drept. Gutten som var ansvarlig for massakren døde også. Amish-folket gikk til foreldrene hans og beklaget hans død. De var med i guttens begravelse.

 

Kilde: Käll, Ulla. (2009). For livets skyld. 52 øvelser. Follese: Efrem forlag.