Bra for den mentale helsa å se på fugler

 Bra for den mentale helsa å se på fugler

 

Britiske forskere har i en studie sett nærmere på faktorer som kan ha innvirkning på den mentale helsen til 263 personer i ulike aldre og fra ulike samfunnslag. Studieresultatet viser at de som har småfugler tett innpå seg i nabolaget, har mindre risiko for å være stresset, deprimerte eller for å ha angst. Studiedeltakerne som i utgangspunktet hadde milde eller moderate lidelser, hadde best effekt av å se på småfuglene.

Biolog Rune Aae forklarte studieresultatet på følgende måte til NRK:

-Egne utfordringer i livet blir litt tilsidesatt når man flytter fokuset fra seg selv til fuglebrettet. Da glemmer man sin egen tilstedeværelse, for fugler har sin daglige dont som gjør at man glemmer tiden.

(Dont = arbeid, gjerning, gjøremål.) Biologen anbefaler også handlinger som å gi mat til fugler på fuglebrett, samt sette opp fuglekasser.

-Fuglelivet er i stadig forandring og det er lett å få kontakt med fuglene. De er takknemlige for den jobben du gjør, hvis du mater og setter opp fuglekasser. Et tegn på det er at de kommer tilbake.

En annen britisk studie fra 2016 forsøkte å finne ut hvorfor noen mennesker velger å gi mat til småfugler. Forskerne utarbeidet i denne sammenheng tre ulike hypoteser:

1. Folk gir småfugler mat for sitt eget psykiske velbefinnendes skyld.

2. Folk er opptatt av småfuglenes velbefinnende.

3. Mating av småfugler gir folk en følelse av ro og tilknytning til naturen rundt seg.

 

Studien konkluderte med at småfuglmaterne blant oss generelt sett er mer avslappede mennesker med et nærmere forhold til natur enn andre.

 

 

 

Kilder:

https://www.nrk.no/livsstil/ser-du-pa-smafuglene_-det-kan-vaere-bra-for-helsa-1.13411581, lest 08.03.2017

http://forskning.no/psykiske-lidelser-naturressursforvaltning-miljo-psykologi/2017/03/bedre-mental-helse-av-aa-kikke-paa-smaafugler, lest 08.03.2017

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Spurvefugler (bildet)