Pater Pio møtte Jesus i en visjon

 

Pater Pio møtte Jesus i en visjon

Jim Gallagher skriver at St. Pio av Pietrelcina levde i voldsom fysisk og psykisk lidelse i nesten hele sitt liv. Lidelsen var ledsaget av en rekke  helbredelser og åndelige opplevelser. I mars 1913 beskrev Pio et møte med Jesus – en visjon - til sin skriftefar, pater Agostino. Jesus sa til ham:

-Mine lidelser blir tyngre å bære fordi mine prester er utakknemlige og sover. Se, hvordan de gjengjelder min kjærlighet. Og det som smerter meg enda mer, er at deres likegyldighet er ledsaget av hån og vantro. Hvor ofte var jeg ikke rede til å utslette dem, men jeg ble holdt tilbake av englene og de sjeler som elsker meg (Gallagher, 2006, s. 47-48).

 

Kilde: Gallagher, Jim. (2006). Pater Pio. Oslo: St. Olav Forlag.