-Å tjene Jesus er en stor lykke

 -Å tjene Jesus er en stor lykke

 

Asbjørn Kvalbein (2003) skriver i andaktsboka Verdier for livet:

I det svenske kongehuset var det en sjelden personlighet som het prins Oscar Bernadotte. Han levde lenge – fra 1859 til 1953. Under et møte i Karlstad i Sverige sluttet prinsen talen sin med disse ordene:

-For mitt personlige vedkommende vil jeg bekjenne at det største jeg kan tenke meg, er å være Jesu vitne. En kan kanskje synes at et menneske i min stilling alltid burde være lykkelig, men det er ikke slik. Om et menneske var i besittelse av et beste på jorden, ville han ikke være tilfreds, for hjertet lengter etter noe bedre. Først etter at den Herre Jesus inntok mitt hjerte, kjenner jeg ikke mer til utilfredsstilte lengsler der inne. I ord og gjerning å være vitne om hans kjærlighet, det er mitt ønske og mitt mål. Og jeg vil si til alle som lytter til mine ord, at det er en lykke å tjene ham, en stor lykke (Kvalbein, 2003, s. 286 (4. juli)).

 

Kilder:

Kvalbein, Asbjørn. (2003). Verdier for livet. 365 ettertanker. Oslo: Lunde forlag.

no.wikipedia.org/wiki/Oscar_Bernadotte (bildet; hentet 05.07.2017)