-Ikke gå til ham, for han er en hykler

 

-Ikke gå til ham, for han er en hykler

 

Edin Løvås (2001) skriver:

Det fortelles om en kvinne som hadde kreft i brystet. Hun gikk ut i ørkenen for å finne en av ørkenferene som hadde helbredergaver. Han holdt til ved Enaton, seks mil fra Aleksandria. Hun traff ham da han sanket ved i strandkanten og sa:

-Arpa, hvor bor den Guds tjener, apa Longinos.

Han svarte:

-Hva vil du den hykleren? Ikke gå til ham, for han er en hykler. Hva feiler det deg?

Kvinnen fortalte om sykdommen. Munken gjorde korsets tegn over det syke stedet og sa:

-Gå, Herren helbreder deg. Longinos kan ikke være til noen nytte.

Dette var den munken hun søkte. Og kvinnen ble helbredet i samme øyeblikk.

Selv om den måten denne munken uttrykte seg på, er fremmed for oss, så er historien lærerik. Det gjelder å finne inn i en holdning preget av både ydmykhet og frimodighet. På ørkenfedrenes tid fantes det berømte helbredere som samlet store skarer akkurat som i dag. Longinos gjorde seg selv usynlig fordi han ønsket å peke på Gud selv. Men ydmykheten tok ikke fra ham frimodigheten. Han var seg bevisst sin nådegave og brukte den med stor kraft (Løvås, 2001, s. 200).

 

Kilde: Løvås, Edin. (2001). Hver dags visdom. Andaktsbok. Oslo: Luther forlag. (14. juli)