Peter Halldorf om å ligne på Gud

 Peter Halldorf om å ligne på Gud

 

Peter Halldorf skriver:

«Dere skal hellige dere og være hellige. For jeg er hellig.»

Krever Gud det umulige av oss når han kaller oss til å bli helgener? Nei, råmaterialet til vår likhet med Gud har vi allerede fra starten av. Da Gud skaper menneskene i sitt bilde, gir han oss sine egenskaper. Derfor kan Jesus si: «Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig.» Og siden «Herren er god», ber Paulus oss om å være «gode mot hverandre». Vi oppmuntres til å være gode, hellige og barmhjertige helt enkelt fordi vi har fått muligheten til å være det.

Jesu lignelse om talentene handler blant annet om dette. Talentene kan ses på som et bilde av det potensial som er lagt ned i oss til å ligne på Gud. Men denne evnen som vi har fått utdelt til å etterligne Kristus, må brukes og forvaltes. Når de guddommelige egenskapene blir liggende ubrukt, forsømmes eller fordreies, utvikler de seg til begjær. Trekk som tålmodighet, saktmodighet og ydmykhet kan bli til lede [kjedsomhet], vrede og ærgjerrighet. Mennesket er fortsatt et avbilde av Gud, men talentene er gravd ned og får ingen «avkastning» i form av likhet med Kristus.

Når Gud kaller oss til å gå på omvendelsens vei, gir han oss også kraften vi trenger. Men ikke for at vi skal bli noe vi ikke har anlegg for. Gud har gitt oss å ligne på ham. Helliggjørelse betyr ikke å strekke seg utover seg selv, det betyr å bli seg selv. Åndens frukter tillater oss å være tro mot vår egen natur (Halldorf, 2013, s. 299).

 

Kilde: Halldorf, Peter. (2013). Med evig kjærlighet. Daglige lesninger. Oslo: Luther forlag (5. oktober).