Om verdien av en bibel

 Om verdien av en bibel

 

Håkon Fagervik (Nordic Mission) forteller om en sterk opplevelse angående verdien av en bibel, en gang da han og Enok Hansen (Arctic Mission) delte ut bibler nordvest i Russland:

Det var på mange måter en sjokkartet opplevelse å komme inn til Russland. Den første gangen jeg og Enok kjørte over hadde vi fått avtalt et møte med ordføreren i Nikel. Enok hadde bedt ham samle de kristne som fantes i byen til et møte på ordførerkontoret.

Der satt den del gamle damer med sine grå ullsjal trukket godt fram over ansiktet. De så helt forskremt ut, sikkert fordi det var KGB som hadde samlet de inn til dette møtet.

Vi spurte så om de hadde bibler, men ingen hadde en bibel. De hadde noen blader fra Johannesevangeliet som de hadde delt mellom hverandre for å få lest Guds ord. Vi åpnet da en koffert med bibler som vi hadde med. Reaksjonen var enorm. Biblene ble kysset på, de korset seg og gråt bare ved å få tatt i en russisk bibel.

Ordføreren selv ba om å få ta i en bibel. Det hadde han aldri gjort før. De gamle kristne gikk fra dette møtet med hver sin bibel og vi satt igjen med en enorm følelse av takknemlighet over å få være med å velsigne våre trossøsken i øst.

Kilde: Bladet «Vekkelsesrapport». April/Mai 2018, s. 8-9.