Om iver i tjenesten

 Om iver i tjenesten

 

Sundar Singh skriver at Jesus fortalte følgende til ham:

 

En konge da ved sin død til en kjær tjener:

-Jeg sender deg i forveien dit hvor jeg skal, for å melde min ankomst og gjøre i stand til meg. Så dra derfor til de dødes land, dra til dem som alt er døde, og meld dem at jeg kommer.

Fra først av forsto ikke den trofaste tjener hva kongen mente, men da han fikk klar befaling om at han skulle gå foran og bli der, støtet han straks sverdet sitt i hjertet, uten å spørre, og gikk på den måten over i de dødes krets før kongen. Slik må også de som tjener meg, som er livets herre og kongers konge (Apg. 3,15; Åp. 19,16) utbre evangeliet til dem som er døde og døden nær i synd, og være rede til å ofre sitt liv i mitt  navn som kom til deres frelse og skal komme igjen. Da vil jeg gi dem livets krone (Åp. 2,10) (Singh, u.å., s. 52).

 

Kilde: Singh, Sundar. (u.å.). Ved Mesterens føtter. Moss: Esca Forlag / Det norske misjonsselskap.