Imamer som studerer Bibelen i tillegg til Koranen, oppdager Jesus

 Imamer som studerer Bibelen

i tillegg til Koranen, oppdager Jesus

 

En misjonær forteller:

For mange ikke-muslimer blir forståelsen av islam først og fremst formet gjennom media og paradigmer som har utviklet seg gjennom århundrer. Den typiske forståelsen av en muslim er vanligvis en som følger arabiske kulturtradisjoner, og som ofte krever at samfunnet rundt dem skal overholde den islamske praksisen.

-I løpet av de siste århundrene har en voksende del av islam innsett at deres opprinnelse: Koranens budskap og Muhammed, er ganske annerledes enn beskrivelsen nevnt over.

-Spesielt i løpet av de siste årtiene har muslimske og ikke-muslimske lærde objektivt studert forholdet mellom Bibelen og Koranen. De har med nye øyne sett på konteksten i Muhammeds budskap, noe som har resultert i større forståelse og respekt mellom de tre abrahamittiske religionene: Islam, jødedom og kristendom.

Som misjonær i et sterkt muslimsk land i Asia har misjonæren selv satt seg inn i arabisk og islamske studier, for bedre å forstå kulturen og menneskene han arbeider med. Under disse studiene oppdaget han blant annet at det i tekstavsnitt etter tekstavsnitt i Koranen (surer) er skrevet om Jesus som den som gjør under.

-Jesus er nevnt flere ganger i Koranen enn hva Muhammed er. Han har også en mer fremtredende stilling som frelser, sier misjonæren som i dag hjelper imamer som har gjort oppdagelser i sine studier av forholdet mellom Koranen og Bibelen:

-Muslimske ledere forstår at opprinnelig fantes ikke Mekka, Muhammed og Koranen. Den tidligste bekjennelsen for de opprinnelige ismaelittene var den samme som for israelittene: det finnes bare én Gud. Først hundre år etter Muhammed ble den islamske bekjennelsen endret til også å inneholde «og Muhammed er hans profet», sier han.

Han kan også fortelle at de muslimske bønnelederne ikke har vært sene med å ta de nye oppdagelsene til seg, og at imamer i moskeer har begynt å undervise om Jesus:

-Tidligere var imamene jeg er i kontakt med allergiske mot Bibelen. Nå har tradisjonen blitt mer brutt, og landet jeg arbeider i er mer åpent for Jesus. Det er altså når vi går tilbake til det opprinnelige at de oppdager at vi har samme stamfar: Abraham, og dermed også har samme Gud.

 

Kilde: IBRA magasinet nr. 6 - 2018, s. 32-33 (www.ibra.no)