-Jesus var ansvarlig for at jeg kom tilbake til livet

 

 

 

 

 

-Jesus var ansvarlig

for at jeg kom tilbake til livet

 

En dag da en sykepleier som hadde tatt utdannelsen i Sør-Dakota hadde sin første dag på jobb, fikk en eldre bonde med hjertesykdom plutselig hjertestans på intensivavdelingen. Det medisinske personellet fikk tak i en hjertestarter og koblet den til så godt de kunne. Grunnet hastverk og mangel på erfaring, ble elektrodene plassert feil slik at utstyret ikke virket så godt. Til slutt ble elektrodene flyttet slik at de klarte å starte mannens hjerte.

Senere snakket de med mannen, blant annet om deres forsøk på å hjelpe ham. Han smilte vennlig til dem og fortalte at de ikke hadde noe å gjøre med hans vellykkede gjenoppliving. Han fortalte dem at det faktisk var Jesus som var ansvarlig for at han hadde vendt tilbake til livet. Og beviset er at maskinen dere trodde at dere sjokket meg med ikke var tilkoblet strøm hele tiden.

Studentene vendte tilbake til rommet der mannen var blitt gjenopplivet og fant til sin store forskrekkelse at den eldre bonden hadde helt rett. Maskinen var ikke tilkoblet strøm og hadde ikke vært tilkoblet under hele deres forsøk på å gjenopplive ham (Morse, 1996; Rivas, Dirven & Smit, 2016, s. 81).

 

Litteratur:

Morse, M.L. (with Perry, P.). (1996). Parting visions: Uses and meanings of pre-death, psychic, and spiritual experiences. New York, NY: HarperCollins.