Uhelbredelig syke skal ha blitt helbredet via tøystykker med 'hellig svette'

 Uhelbredelig syke skal ha blitt

helbredet via tøystykke med 'hellig svette'

 

Paschalis Baylón (f. 1540) døde 17. mai 1592, i Villarreal (Castellón de la Plana) ved Valencia i Spania. På grunn av den store tilstrømningen av mennesker som ønsket å se den avdøde, ble hans legeme båret fra den beskjedne cellen hvor han hadde dødd til et av kapellene i kirken Vår Frue av Rosenkransen. De sørgende som defilerte forbi legemet var forbløffet over å se den himmelske utstrålingen og den parfymerte væsken som hadde samlet seg på hans panne etter hans død. I de tre dagene legemet var utstilt strømmet det store mengder «hellig svette» fra Paschalis legeme. Væpnede vakter skal ha vært nødvendig for å kontrollere folkemengden. Mange klarte å samle opp noe av væsken på små tøystykker, og de skal senere ha helbredet mange uhelbredelig syke.

 

Kilde: http://www.katolsk.no/biografier/historisk/pbaylon, lest 17.05.2020