-Du har funnet himmelen og veien, for Jesus er veien til Himmelen

 -Du har funnet himmelen og veien,

for Jesus er veien til himmelen

 

En mann fra Indonesia forteller:

«Jeg takker Gud for det han har gjort mot meg og mot familien min. Nå forstår vi endelig meningen med livet og hvorfor vi eksisterer.

Min bakgrunn er fra en familie med religiøse ledere som til sammen har startet fem islamske skoler. Jeg ble uteksaminert fra en islamsk skole og har i flere år vært lærer ved en av skolene som ble etablert av min egen familie.

Min kone utdannet seg ved samme skole, og etter at vi giftet oss har Gud velsignet oss med to barn. Nå er de begge snart tenåringer. Både min kone og jeg hadde en dyp innsikt i islam. I tillegg kommer hun fra en gudfryktig familie. Men vi har lært at Guds planer skiller seg veldig fra menneskets. Våre planer dreier seg som regel rundt religion, men Guds rike gir fred over hele jord. Jeg kunne aldri ha gjettet at min kone og jeg, sammen med våre to barn, skulle bli borgere av Guds rike sammen med Isa Almasih (Jesus Kristus). Det var Gud som valgte og utpekte oss til å være hans barn.

Da jeg møtte Muhammed fra et annet sted i Indonesia, opplevde jeg en overnaturlig trøst og fred i hjertet mitt som det er vanskelig å forklare. [Muhammed arbeider med å spre det kristne evangelium gjennom radio og sosiale medier.] I juni i fjor stoppet jeg innom hjemmet hans. Han vitnet alltid om godheten Jesus viste overfor ham og familien. Han delte også ord fra evangeliet og salmene. Jeg ble fascinert og stilte ham mange spørsmål. I løpet av de tre dagene jeg var gjest hjemme hos ham, snakket vi bare om Bibelen og Isa (Jesus). Han var i stand til å gi forklaringer som jeg aldri hadde hørt før, verken av foreldrene mine eller mine muslimske lærere på skolen.

Etter at jeg kom hjem igjen, følte jeg meg veldig bekymret. Det islamske livet jeg hadde levd etter var nå blitt frynsete. Jeg var havnet på en usikker vei. Ritualbønnene begynte jeg å forsømme, og jeg var ikke interessert i å lese koranen lenger. Min kone ble sint, og ba meg besøke en religiøs leder eller en healer for å få hjelp.

Til slutt møtte jeg Muhammed igjen for å studere og snakke mer om mine utfordringer. Den andre natten jeg var der, inviterte han meg til å ta imot og stole på Jesus. Dagen etter fikk jeg besøk av en engel i en drøm som sa:

-Du har funnet himmelen og veien, for Jesus er veien til himmelen.

I det øyeblikket forsto jeg virkelig at dette var den sanne veien som vi muslimer har lett etter i alle år. Ingen andre profeter, ingen andre religioner kan redde meg. Bare Isa Almasih, Jesus Kristus. Han er min frelser i denne verden og i den kommende verden. Min familie og jeg ble døpt 17. juli hjemme hos Muhammed. Jeg takker Gud som sendte oss sin sønn Jesus for å bli Herre for meg og hele min familie.»

 

Kilde: IBRA magasinet, nr. 4 – 2020, s. 12.