Besøkte fornyelsesbevegelser for å lære og knytte kontakter

 Besøkte fornyelsesbevegelser

for å lære og knytte kontakter

 

Tore Laugerud (2021) skriver:

 

"For å lære og knytte kontakter har vi som arbeidsfellesskap reist på ukesopphold ved sentre som har fått en særlig betydning for mennesker i den sekulære kulturen: Taizé, Iona, Lindisfarne, Bose, Nya Slottet Bjärka-Säby og St. Egidio-fellesskapet i Roma.

Disse sentrene står sentralt i en fornyelse av den kristne troen som foregår over hele Vesten. Fornyelsen skjer ikke lenger først og fremst i gjennom lokale vekkelser. I globaliseringens tidsalder skjer den i hovedsak gjennom internasjonale fornyelsesbevegelser på tvers av kirkesamfunnene. Disse fornyelsesbevegelsene er åndelige og kroppslige på samme tid. De ytrer seg både som "bønn og arbeid", som indre fordypning og diakoni. De bidrar til at troens spesifikt religiøse innhold intensiveres, samtidig som at troen oppleves i økende grad å berøre hele virkeligheten. Og de lukker ikke trosrommet, men holder det åpent for alle (Laugerud, 2021, s. 47)."

 

Kilde: Laugerud, Tore. (2021). Guds skjulte stemme. Oslo: Verbum.